TJENESTEVILKÅR FOR WINE INSTITUTE 

Senest ændret: 17. marts 2021 

 Disse vilkår og betingelser for brug ("Tjenestevilkår") dækker din brug af og adgang til webstedet på www.capstonecalifornia.com ("Webstedet"), herunder adgang til oplysninger om vinuddannelse, kurser, tjenester og relaterede ressourcer på Webstedet samt andre produkter og tjenester, som Wine Institute måtte tilbyde nu eller i fremtiden (samlet benævnt "Tjenesterne").  Webstedet ejes og drives af Wine Institute, en offentlig organisation beliggende på 425 Market Street, Suite 1000, San Francisco, CA 94105, USA ("Wine Institute", "vi", "vores" eller "os"), i samarbejde med og med bistand fra vores tredjepartsleverandører og -sælgere, herunder uden begrænsning Thinkific, Inc. 

Vores mission er at fremme og støtte forståelsen og påskønnelsen af californiske vine gennem et online uddannelses- og certificeringsprogram samt at give oplysninger og ressourcer om californiske vine. Vores Tjenester er designet til at fremme vinuddannelse i vores community ved at give dig og andre vinentusiaster mulighed for at dele og tilmelde jer uddannelseskurser.  Vi har brug for regler for at holde vores Websted og Tjenester sikre for dig, vores community og os.  Læs venligst disse Tjenestevilkår omhyggeligt og i deres helhed, da disse Tjenestevilkår indeholder vigtige oplysninger om dine juridiske rettigheder, retsmidler og forpligtelser.  Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål om disse Tjenestevilkår.  

Ved at bruge eller få adgang til dette Websted eller ved aktivt at acceptere disse Tjenestevilkår i forbindelse med din registrering på dette Websted accepterer du disse Tjenestevilkår og vores Privatlivspolitik. Disse Tjenestevilkår forbliver fuldt ud gældende, så længe du bruger Webstedet og Tjenesterne. Henvisninger til "du", "dit" og lignende udtryk fortolkes i overensstemmelse hermed i disse Tjenestevilkår som henvisninger til brugere og besøgende på dette Websted. Hvis du ikke accepterer disse Tjenestevilkår, bør du ikke bruge eller få adgang til dette Websted.  

I tilfælde af konflikt eller uoverensstemmelse mellem vilkårene og bestemmelserne i disse Tjenestevilkår og vilkårene og bestemmelserne i enhver kontrakt eller anden aftale mellem dig og en tredjepart i forbindelse med eller relateret til Tjenesterne, skal vilkårene og bestemmelserne i disse Tjenestevilkår have forrang. 

 

Brugeradfærd og ansvar 

Webstedet og Tjenesterne indeholder oplysninger og undervisningsmateriale om produktion og forbrug af vin, herunder, men ikke begrænset til, alkoholrelaterede certificeringsprogrammer, og giver potentielle brugere mulighed for at tilmelde sig uddannelseskurser, eksamener og certificeringer.   

Du er forpligtet til at overholde alle gældende føderale, statslige og lokale love i forbindelse med din brug af dette Websted og Tjenesterne. Som en betingelse for din brug af dette Websted og Tjenesterne accepterer du, at du ikke vil bruge dette Websted og/eller Tjenesterne til noget formål, der er ulovligt eller forbudt i henhold til disse Tjenestevilkår. Du accepterer også, at du kun vil give oplysninger i forbindelse med dette Websted og disse Tjenester, som er sande og nøjagtige, som kun identificerer dig selv og som ikke er falske, vildledende eller på anden måde er en efterligning af en person eller enhed. Når du bruger Webstedet og Tjenesterne, er du underlagt vores Community-retningslinjer samt alle andre regler, der gælder for specifikke tjenester og funktioner, og som kan blive offentliggjort på vores Websted fra tid til anden. 

Derudover accepterer du, uden begrænsning, at du ikke må:  

 • Kun autoriserede formål.  Buge indhold eller oplysninger, der er tilgængelige på dette Websted, til uautoriserede formål; 
 • Følg reglerne.  Forstyrre eller beskadige dette Websted eller servere eller netværk, der er forbundet med dette Websted, eller overtræde krav, procedurer, politikker eller regler for netværk, der er forbundet med dette Websted, herunder, uden begrænsning, ved brug af virus, cancel bots, trojanske heste, skadelig kode, flood pings, denial of service-angreb, pakke- eller IP-spoofing, forfalsket routing af e-mailadresseoplysninger eller lignende metoder eller teknologi; 
 • Ingen virusoverførsel.  Uploade, sende, sende e-mail eller på anden måde overføre materiale, der indeholder softwarevirus eller anden computerkode, filer eller programmer, der er designet til at afbryde, ødelægge eller begrænse funktionaliteten af computersoftware eller -hardware eller telekommunikationsudstyr; 
 • Ingen reklame.  Uploade, sende, sende e-mail eller på anden måde overføre uopfordrede eller uautoriserede reklamer, reklamemateriale, "junk mail", "spam", "kædebreve", "pyramidespil" eller enhver anden form for opfordring; 
 • Skriv kun det, der er tilladt.  Uploade, sende, sende en e-mail eller på anden måde overføre materiale, som du ikke har ret til at overføre i henhold til nogen lov eller i henhold til kontraktmæssige eller betroede forhold;  
 • Ingen reverse engineering.  Forsøg på at foretage reverse engineering, reverse assemble, reverse compile, dekompilere, disassemble, oversætte eller på anden måde ændre, bedrage eller skabe falske resultater fra enhver eksekverbar kode, information på eller modtaget af dette Websted; 
 • Ingen indsamling af Personoplysninger.  Høste eller indsamle Personoplysninger (som defineret i vores Privatlivspolitik) om enhver anden person, der bruger dette Websted eller Tjenesterne;  
 • Ingen videresalg.  Udleje, lease, handle, sælge eller på anden måde tjene penge på Tjenesterne eller relaterede oplysninger eller adgang til disse uden vores samtykke; 
 • Ingen krænkelser.  Krænke eller fremme krænkelse af ophavsret, patent, varemærke, forretningshemmeligheder eller andre ejendomsrettigheder, reklamerettigheder eller privatlivets fred for nogen part, herunder, men ikke begrænset til, tredjeparters rettigheder;  
 • Ingen medvirken eller tilskyndelse til overtrædelse af reglerne.  Hjælpe en tredjepart med at deltage i aktiviteter, der er forbudt i henhold til disse Tjenestevilkår; eller 
 • Overtræde Community-retningslinjer.  Bruge Webstedet og/eller Tjenesterne på en måde, der overtræder Community-retningslinjerne 

 

Du erklærer, garanterer og accepterer, at du vil overholde ovenstående krav om acceptabel brug. Ud over de retsmidler, som vi måtte have i henhold til lovgivningen eller regler, kan vi, hvis vi efter eget skøn fastslå, at du har overtrådt eller sandsynligvis vil overtræde ovenstående forbud, træffe enhver foranstaltning, som vi anser for nødvendig for at afhjælpe eller forhindre overtrædelsen.  

Visse dele af dette Websted kan have yderligere vilkår og betingelser. Når disse dele anvendes, accepterer du at være yderligere bundet af de tilhørende yderligere vilkår og betingelser. 

I det omfang du er registreret eller indskrevet som Studerende (som defineret nedenfor) hos eller på anden måde deltager hos en Uddannelsespartner (som defineret nedenfor) eller en anden institution med sin egen politik vedrørende adfærd for studerende, gælder disse vilkår for dig som studerende ved en sådan institution. Medmindre følgende er i modstrid med en sådan politik, accepterer enhver Studerende ved online-kurser via Webstedet desuden at: 

 • ikke chikanere andre Studerende, deltagere, undervisere eller andre besøgende; 
 • ikke snyde ved opgaver eller prøver i forbindelse med kurserne; 
 • ikke offentliggøre sikrede prøvematerialer online; 
 • ikke dele løsninger eller svar på opgaver eller eksaminer;  
 • ikke reproducere, duplikere, kopiere, sælge, videresælge eller udnytte nogen del af online-kurserne via Webstedet til kommercielle formål, bortset fra det, der udtrykkeligt er tilladt i henhold til disse Tjenestevilkår; og 
 • straks underrette underviserne, hvis han eller hun får kendskab til, at en anden Studerende snyder eller overtræder disse Tjenestevilkår.  

Registrering 

For at få adgang til og bruge visse funktioner på Webstedet og Tjenesterne kan du være nødt til at give visse oplysninger. Du indestår for og garanterer, at alle de oplysninger, du indsender, er sandfærdige og præcise, og at du til enhver tid vil sørge for, at disse oplysninger er korrekte.  

For alle brugere i Europa: Registrering og adgang til Kurser (defineret nedenfor) via dette Websted er kun tilgængelig for erhvervsbrugere. Ved at registrere dig bekræfter du, at du bruger Webstedet og Tjenesterne som en erhvervsbruger og ikke som forbruger. Hvis og i det omfang disse vilkår nævner forbrugere eller Studerende (defineret nedenfor) eller andre ikke-erhvervsmæssige brugere, gælder dette ikke for brugere i Europa.  

Kursusregistrering.  Webstedet er tilgængeligt uden begrænsninger, medmindre det er forbudt i henhold til gældende lovgivning og disse Tjenestevilkår.  Der gælder dog yderligere krav til brugere, der tilmelder sig eller på anden måde får adgang til online-kurser og andre uddannelsesfunktioner på Webstedet (hver omtalt som en "Student"), herunder oplysninger om registrering og læseplan (samlet "Kurser").  Som Studerende accepterer du, at: 

 • Du kan ikke oprette flere registreringer for et enkelt kursus. 
 • Du tilmelder dig med henblik på at gennemføre online-kurser, gennemføre relaterede opgaver, tage og indsende prøver og andre aktiviteter i forbindelse med det pågældende Kursus. 
 • Hvis du tager et Kursus med henblik på akademisk merit eller certificering gennem en akkrediteret partner, uddannelsesinstitution eller virksomhedssponsor (hver omtalt som en "Uddannelsespartner"), kan en sådan merit eller certificering kun tildeles direkte af Uddannelsespartneren på grundlag af dennes egne politikker og procedurer, og Uddannelsespartneren kan kræve, at du er registreret eller tilmeldt Uddannelsespartneren for at få merit eller certificering; og under alle omstændigheder har Wine Institute ingen myndighed eller noget ansvar med hensyn til tildeling af akademisk merit eller certificering fra en Uddannelsespartner for et sådant Kursus. 
 • Hvis du ikke deltager i et Kursus med henblik på merit eller certificering, der leveres af en Uddannelsespartner, kan du, hvis du har gennemført et tilfredsstillende Kursus, kan Wine Institute beslutte at tildele et bekræftet bevis af din præstation efter afslutningen af det pågældende Kursus ("Bekræftet Bevis"), og du anerkender, at et sådant Bekræftet Bevis ikke må være tilknyttet nogen virksomhed eller anden certificeringsinstitution og ikke må træde i stedet for et kursus, der er gennemført hos en Uddannelsespartner, eller give akademisk merit eller certificering for en Uddannelsespartner. 
 • Du anerkender, at underviserne på et Kursus ikke er forpligtet til at forsøge at få Kurset anerkendt af en akkrediteret eller anden Uddannelsesinstitution.  
 • Du skal overholde reglerne for Brugeradfærd og ansvar, der er anført ovenfor. 

Kun autoriserede brugere.  Du accepterer, at du alene er ansvarlig for at opretholde dine registreringsoplysningers fortrolighed og er fuldt ud ansvarlig for alle aktiviteter, der finder sted i forbindelse med din brug af Tjenesterne. Du accepterer straks at underrette os om enhver uautoriseret brug eller mistanke om uautoriseret brug af dine registreringsoplysninger eller ethvert andet brud på sikkerheden ved at sende os en e-mail via adressen: legal@wineinstitute.org. Wine Institute kan ikke og vil ikke være ansvarlig for tab eller skader, der opstår som følge af eller er relateret til din manglende overholdelse af kravene i dette afsnit. 

Suspension eller ophør af Tjenester.  Vi kan suspendere eller opsige adgangen til Webstedet og/eller Tjenesterne efter vores eget skøn. I tilfælde af at din adgang opsiges, forbliver disse Tjenestevilkår, i det omfang de er gældende, fuldt ud i kraft.  

 

Indhold på Webstedet og immaterialrettigheder 

Dette Websted, herunder indhold, visuelle grænseflader, kurser, opgaver, uddannelsesvideoer og øvelser, materialer, dokumentation og alle andre elementer i Tjenesterne, kan indeholde tekst, billeder, software, fotografier, video, grafik, lyd, funktioner, data, design, computerprogrammer, kilde- og objektkode, dokumentation, illustrationer, animationer, databaser, logoer, domænenavne, handelsnavne, handelsidentiteter og andet lignende indhold (samlet benævnt "Indhold"). Medmindre andet udtrykkeligt er angivet, er Indholdet ejet af Wine Institute eller af vores tredjepartslicensgivere. Indholdet kan være beskyttet af amerikansk og international ophavsret, varemærker og anden lovgivning. Du kan gennemse dette Websted og downloade Indhold udelukkende til din personlige, uddannelsesmæssige brug, forudsat at du respekterer alle ophavsretlige og andre meddelelser om ejendomsret. Medmindre det udtrykkeligt er tilladt, må du ikke ændre, kopiere, reproducere, genudgive, uploade, sende, overføre, hyperlink til eller fra eller distribuere Indhold fra dette Websted, herunder kode og software, der ligger til grund for dette Websted, og du må heller ikke sælge, overføre eller på anden måde bruge dette Websted eller Indhold i handel eller til offentlige eller kommercielle formål uden vores forudgående og udtrykkelige skriftlige samtykke. Vi kan efter eget skøn til enhver tid foretage ændringer i Indholdet uden varsel.  

 

Betalinger 

Priser.  Priserne på Kurserne er angivet på Webstedet i amerikanske dollars, uanset hvor du befinder dig, når du tilmelder dig et Kursus eller på anden måde får adgang til Webstedet og/eller Tjenesterne. 

Aftale om at betale.  Du accepterer at betale gebyrerne for de Kurser, du køber, og du giver os tilladelse til at debitere dit debet- eller kreditkort eller behandle andre betalingsmidler for disse gebyrer. Wine Institute samarbejder med en tredjepartspartner, PayPal, for at tilbyde dig en bekvem og sikker betalingsmetode. Når du foretager et køb, accepterer du, at du ikke må bruge en ugyldig eller uautoriseret betalingsmetode. Hvis din betalingsmetode mislykkes, og du alligevel får adgang til det Kursus, du har tilmeldt dig, accepterer du at betale os de pågældende gebyrer inden for tredive (30) dage efter vores meddelelse. Vi forbeholder os retten til at deaktivere adgangen til ethvert Kursus, som vi ikke har modtaget tilstrækkelig betaling for. 

Hvis det Kursus, du har købt, ikke er det, du forventede, eller hvis du på anden måde er utilfreds med Tjenesterne, bedes du kontakte os på info@wineinstitute.org. Vi forbeholder os ret (men er ikke forpligtet) til at tilbagebetale eller kreditere til din oprindelige betalingsmetode efter vores skøn fra sag til sag. 

 

Dine Bidrag  

Du kan vælge at indsende spørgsmål, feedback, kommentarer, forslag og andre oplysninger via dette Websted eller Tjenesterne eller via e-mail ("Bidrag"). Ved at sende os Bidrag giver du Wine Institute, dets underlicenshavere og aftagere og efterfølgere en evig, uigenkaldelig, verdensomspændende, royaltyfri og ikke-eksklusiv licens til at reproducere, tilpasse, ændre, oversætte, udgive, offentliggøre, fremføre offentligt, vise offentligt, distribuere, reproducere, redigere, omformatere og skabe afledte værker fra alle Bidrag, der leveres via dette Websted og/eller Tjenester. Du anerkender og accepterer, at denne licens omfatter en ret for Wine Institute til at stille sådanne Bidrag til rådighed for andre virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner, som Wine Institute har relationer med, og til at bruge sådanne Bidrag i forbindelse med forespørgsler eller kommentarer. Du indestår for og garanterer, at du har alle de rettigheder, beføjelser og tilladelser, der er nødvendige for at give os tilladelse til at bruge alle Bidrag. Du accepterer også alle sådanne anvendelser af dine Bidrag uden at der betales nogen kompensation til dig. 

 

Brug af Kommunikationstjenester 

Webstedet kan indeholde opslagstavletjenester, chatområder, nyhedsgrupper, fora, communities, kalendere og/eller andre meddelelses- eller kommunikationsfaciliteter, der er designet til at gøre det muligt for dig at kommunikere med den brede offentlighed eller med en gruppe (kollektivt kaldet "Kommunikationstjenester"). Du accepterer kun at bruge Kommunikationstjenesterne til at opslå, sende og modtage meddelelser og materiale, der er korrekte og relateret til de pågældende Kommunikationstjenester og i overensstemmelse med disse Tjenestevilkår og vores Privatlivspolitik. Wine Institute har ingen pligt til at overvåge Kommunikationstjenesterne. Vi forbeholder os dog retten til at gennemgå materialer, der er indsendt til en Kommunikationstjeneste, og til at fjerne ethvert materiale efter eget skøn. Wine Institute forbeholder sig desuden ret til at opsige din adgang til alle eller en del af Kommunikationstjenesterne til enhver tid uden varsel og uanset årsag. 

 

Liste over certificeringer 

Du forstår og accepterer udtrykkeligt, at hvis du tager og består en certificeret eksamen via Webstedet, har Wine Institute fuld ret og myndighed til at inkludere dit navn, by, stat og certificeringsniveau på Webstedets liste over personer, der har opnået certificering i henhold til det gældende certificeringsprogram, og du giver dit samtykke til Wine Institutes offentliggørelse af sådanne oplysninger. Hvis du ønsker det, kan du få fjernet dit navn fra listen ved at sende en anmodning til info.exportprogram@wineinstituteorg. Sådanne anmodninger vil blive efterkommet inden for 14 dage. Du anerkender og accepterer udtrykkeligt, at Wine Institute til enhver tid har ret og myndighed til at verificere din aktuelle certificeringsstatus som svar på en anmodning om verifikation fra en tredjepart, uanset om dit navn er fjernet fra listen. 

Du accepterer, at du ikke vil sende falsk, vildledende eller unøjagtigt indhold eller oplysninger eller indhold, der krænker tredjemands immaterialrettigheder, herunder varemærker eller ophavsrettigheder, til en profil på Webstedet, og at du har indhentet alle nødvendige samtykker og tilladelser fra tredjemand til at lægge indhold på Webstedets listeprofil.  Wine Institute kontrollerer eller verificerer ikke indhold eller oplysninger, der er indsendt af brugere til oversigtsprofiler på Webstedet, og Wine Institute hverken garanterer eller indestår for, at indhold eller oplysninger, der er indsendt af brugere, er nøjagtige, fuldstændige eller ajourførte, eller at en bruger af oversigtsprofiler på Webstedet ejer eller har ret eller tilladelse til at bruge andres immaterialrettigheder.  Wine Institute har ret (men ikke pligt) til efter eget skøn at ændre, fjerne eller afvise oplysninger eller indhold, der er indsendt af brugere til en oversigtsprofil på Webstedet til enhver tid og uden ansvar over for dig. 

 

Privatlivsbeskyttelse 

Vi ved, at du værdsætter beskyttelsen af dit privatliv. Læs venligst vores Privatlivspolitik for at få oplysninger om, hvordan dine Personoplysninger, der gives i forbindelse med din brug af dette Websted, vil blive behandlet. Ved at acceptere disse Tjenestevilkår anerkender du også, at du har læst vilkårene i Privatlivspolitikken, som er indarbejdet heri ved henvisning til alle gældende formål.  

 

Brug Webstedet på eget ansvar 

Vores Webstedsmodel betyder, at vi har ret, men ikke pligt til at gennemgå og/eller redigere Kurserne for juridiske spørgsmål. Vi garanterer ikke på nogen måde for Kursernes pålidelighed, gyldighed, nøjagtighed eller sandhedsværdi. Hvis du tilmelder dig et Kursus, er det for egen risiko, at du stoler på de oplysninger, som en underviser giver dig. 

Ved at bruge Webstedet og Tjenesterne kan du blive udsat for indhold, som du finder krænkende, uanstændigt eller stødende. Wine Institute har intet ansvar for at tilbageholde sådant indhold fra dig og intet ansvar for din adgang til indhold på Webstedet eller din tilmelding til et Kursus, i det omfang det er tilladt i henhold til gældende lovgivning. Du påtager dig det fulde ansvar for de valg, du træffer før, under og efter din adgang til Webstedet og din tilmelding til et Kursus. 

Vi er ikke ansvarlige eller hæfter for eventuelle interaktioner mellem undervisere og brugere af Webstedet eller Tjenesterne. Vi er ikke ansvarlige for tvister, krav, tab, beskadigelse eller skader af nogen art, der måtte opstå som følge af eller relateret til underviseres eller brugeres adfærd. 

Wine Institute og underviserne på Kurserne forbeholder sig ret til at ændre, modificere eller omorganisere emnerne for sådanne Kurser, samt værdien eller vægten af opgaver, eksaminer, projekter og andre evalueringer af fremskridt. Wine Institute og underviserne på sådanne Kurser udsteder efter eget skøn et bekræftet certifikat til Studerende, som har gennemført Kurset til Wine Institutes tilfredshed. Ved at deltage i Kurserne anerkender den Studerende, at Wine Institute og underviserne bevarer retten og muligheden for at tilpasse, ændre eller revidere sådanne Kurser, som Wine Institute og underviserne finder det hensigtsmæssigt. 

 

Tredjeparters Indhold og websteder 

Dette Websted kan indeholde links, henvisninger og andre former for forbindelser til websteder, platforme og applikationer, der vedligeholdes og kontrolleres af tredjeparter ("Tredjepartswebsteder"). Medtagelse af et link til Tredjepartswebsteder indebærer ikke, at Wine Institute støtter eller anbefaler materiale, indhold, information, praksis eller ejeren eller indehaveren af sådanne Tredjepartswebsteder. Wine Institute hverken indestår for eller garanterer nøjagtigheden, aktualiteten eller fuldstændigheden af indhold eller oplysninger på Tredjepartswebsteder og er ikke ansvarlig for beskadigelse eller skader af nogen art, der opstår som følge af sådant indhold eller oplysninger på Tredjepartswebsteder. Hvis du beslutter dig for at få adgang til Tredjepartswebsteder, som der linkes til via dette Websted, sker det udelukkende på eget ansvar. Du bør læse vilkårene og politikkerne for de Tredjepartswebsteder, du bruger, for at vurdere dine rettigheder og ansvarsområder.  

 

Erstatning 

Du accepterer at forsvare, godtgøre, kompensere og skadesløsholde Wine Institute, tilknyttede enheder, dets sælgere og leverandører samt dets og deres respektive medlemmer, repræsentanter, medarbejdere, agenter, efterfølgere, designerede, licenstagere, underlicenshavere og overdragere ved ethvert ansvar, tab, skader, domme, omkostninger og udgifter (herunder rimelige advokatsalærer, omkostninger og udgifter samt sagsomkostninger), der opstår som følge af eller er relateret til: (i) din brug af dette Websted, Tjenesterne og Indholdet; (ii) din overtrædelse, dit brud eller påståede brud på disse Tjenestevilkår eller vores Privatlivspolitik; og (iii) din overtrædelse eller påståede eller truede overtrædelse af love, regler eller bestemmelser eller tredjemands rettigheder, herunder, uden begrænsning, varemærker, ophavsret, patenter, forretningshemmeligheder, ærekrænkelse, retten til privatlivets fred eller offentliggørelse eller tredjemands moralske rettigheder, som følge af dine Bidrag.  

 

Ansvarsfraskrivelse for garantier 

DETTE WEBSTED, HERUNDER AL SOFTWARE, FUNKTIONER, MATERIALER, INDHOLD OG INFORMATION, LEVERES "SOM DET ER" UDEN NOGEN FORM FOR GARANTI, HVERKEN UDTRYKKELIG ELLER STILTIENDE. WINE INSTITUTE FRASKRIVER SIG ALLE GARANTIER, UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, GARANTIER FOR ROLIG NYDELSE, SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, IKKE-KRÆNKELSE, DATAGENØJAGTIGHED OG SYSTEMINTEGRATION. WINE INSTITUTE GARANTERER IKKE OG INDESTÅR IKKE FOR GARANTIER ELLER ERKLÆRINGER VEDRØRENDE DRIFTEN AF DETTE WEBSTED, BRUGEN, GYLDIGHEDEN, NØJAGTIGHEDEN ELLER PÅLIDELIGHEDEN AF ELLER RESULTATERNE AF BRUGEN AF INDHOLDET PÅ DETTE WEBSTED ELLER ANDRE WEBSTEDER, DER ER KNYTTET TIL DETTE WEBSTED. INDHOLDET OG ANDRE MATERIALER PÅ DETTE WEBSTED KAN VÆRE FORÆLDET, OG WINE INSTITUTE FORPLIGTER SIG IKKE TIL AT OPDATERE INDHOLDET PÅ DETTE WEBSTED. WINE INSTITUTE GARANTERER IKKE OG KAN IKKE GARANTERE ELLER INDESTÅ FOR, AT DE FILER, DER ER TILGÆNGELIGE TIL DOWNLOAD FRA DETTE WEBSTED, HVIS NOGEN, VIL VÆRE FRI FOR VIRUS, ORME, TROJANSKE HESTE ELLER ANDEN KODE, DER HAR BESKADIGENDE ELLER DESTRUKTIVE EGENSKABER. WINE INSTITUTE GARANTERER IKKE, AT DETTE WEBSTED ELLER NOGEN TILKNYTTET SOFTWARE, MATERIALER, INDHOLD ELLER TJENESTER VIL VÆRE UAFBRUDT ELLER FEJLFRIT, ELLER AT EVENTUELLE FEJL PÅ DETTE WEBSTED ELL