POLITYKA PRYWATNOŚCI WINE INSTITUTE  

 Ostatnia modyfikacja: 17 marca 2021 r. 

 
DBAMY O TWOJĄ PRYWATNOŚĆ 
 

Niniejsze zasady polityki prywatności mają zastosowanie w odniesieniu do treści zawartych na stronie www.capstonecalifornia.com (zwaną dalej Stroną), która zajmuje się dostarczaniem dostępu do materiałów edukacyjnych on-line oraz programu certyfikacji dotyczącego win Kalifornijskich oraz do powiązanych materiałów edukacyjnych, tekstów, badań źródłowych oraz usług, a także interakcji online oraz offline z Wine Institute, w tym korespondencji elektronicznej pomiędzy Użytkownikiem a Wine Institute (zbiorczo nazywanymi Usługami). Właścicielem oraz administratorem strony jest Wine Institute, który jest instytucją pożytku publicznego z siedzibą w: 425 Market Street, Suite 1000, San Francisco, CA 94105 (do “Wine Institute” odnoszą się poniższe określenia: „my”, „nasze”, „nas”, „nam”) we współpracy i przy pomocy naszych zewnętrznych dostawców i pośredników, w tym między innymi  Thinkific, Inc. Poniżej przedstawiona Polityka Prywatności przedstawia warunki, na jakich możemy gromadzić, wykorzystywać i udostępniać Twoje Dane Osobowe (zgodnie z definicją poniżej) poprzez Twoje interakcje online i offline z nami w związku z Usługami. 
 

Rozumiemy, że cenisz swoją prywatność. Staramy się chronić Twoje Dane Osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. W odniesieniu do niniejszej Polityki prywatności termin „Dane Osobowe” obejmuje wszelkie informacje, które identyfikują, odnoszą się do, opisują, są lub mogą być rozsądnie powiązane, bezpośrednio lub pośrednio, z konkretną osobą lub gospodarstwem domowym, w tym wszelkie informacje, które podlegają obowiązującym przepisom o ochronie danych. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wyłącznie Danych Osobowych zebranych na Stronie lub w inny sposób w związku z Usługami. 
 

Zapoznaj się z niniejszą Polityką prywatności, a także z Warunkami korzystania z naszych Usług. Korzystając z naszych Usług potwierdzasz, że zapoznałeś się z niniejszą Polityką prywatności. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszą Polityką prywatności, nie korzystaj z Usług ani nie przekazuj nam żadnych Danych Osobowych. Ważne jest, aby zapoznać się z niniejszą Polityką prywatności wraz z wszelkimi innymi informacjami dotyczącymi prywatności, które możemy przekazać w określonych przypadkach, gdy zbieramy lub przetwarzamy Twoje Dane Osobowe. 
 
W przypadku wystąpienia konfliktu lub niespójności pomiędzy warunkami i postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności a warunkami i postanowieniami jakiejkolwiek innej polityki między Tobą a jakąkolwiek stroną trzecią w związku z Usługami, zastosowanie mają warunki i postanowienia niniejszej Polityki Prywatności. 

 

 

GROMADZENIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Zbieramy bezpośrednio od Ciebie i przetwarzamy pewne informacje, n.p. informacje, które sam wprowadzasz oraz dane dotyczące Twojego udziału w kursach. 

 

 

Dane kontaktowe 

Korzystając z naszych Usług, możesz podać informacje kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail i data urodzenia. 

Dane konta 

Aby korzystać z niektórych funkcji Strony (np. zapisanie się na kurs), należy utworzyć konto użytkownika („Konto”). Kiedy tworzysz lub aktualizujesz swoje Konto, zbieramy i przechowujemy podane przez Ciebie dane, takie jak adres e-mail, hasło, data urodzenia i ustawienia konta, i przypisujemy Ci unikalny numer identyfikacyjny („Dane Konta”). 

Dane profilowe 

Możesz również przekazać nam informacje profilowe, takie jak zdjęcie, biografia, język, kraj pochodzenia lub inne dane („Dane profilowe”). Twoje dane profilu będą widoczne dla innych użytkowników. 

Udostępnione treści 

W części Usług zyskujesz możliwość nawiązania interakcji z innymi użytkownikami lub publicznego udostępniania treści, w tym poprzez publikowanie recenzji na stronie kursu lub przesyłanie komentarzy, pytań lub opinii na Stronie lub w inny sposób, w związku z Usługami. Udostępniane treści mogą być widoczne dla innych w zależności od miejsca publikacji w Stronie. 

Dane dotyczące aktywności  
w Kursie 

Kiedy zapisujesz się na kurs i bierzesz udział w kursie, gromadzimy pewne dane, w tym: informacje o kursach, które rozpocząłeś i ukończyłeś; informacje o zakupionych kursach; certyfikaty z kursów; Twoje kontakty z instruktorami i/lub innymi użytkownikami kursów; oraz materiały przedłożone w celu spełnienia wymagań kursu. 

Dane dotyczące płatności 

Jeśli dokonujesz zakupów, zbieramy pewne dane dotyczące Twojego zakupu (takie jak imię i nazwisko oraz kod pocztowy) niezbędne do przetworzenia Twojego zamówienia. Wszystkie dane dotyczące płatności i rozliczeń, w tym imię i nazwisko, dane karty płatniczej, adres rozliczeniowy oraz kod pocztowy, przekazywane są bezpośrednio naszym partnerom zajmującym się przetwarzaniem płatności. Ze względów bezpieczeństwa nie gromadzimy ani nie przechowujemy takich danych dotyczących przetwarzania płatności. 

Ankiety i oferty 

Możemy zaprosić Cię do wypełnienia ankiety lub wzięcia udziału w ofercie promocyjnej za pośrednictwem naszych Usług lub platformy strony trzeciej. Jeśli weźmiesz w nich udział udział, będziemy gromadzić i przechowywać dane, które podajesz w ramach uczestnictwa, takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, data urodzenia lub numer telefonu. Dane te podlegają niniejszej Polityce prywatności, chyba że oficjalny regulamin oferty lub inna polityka prywatności stanowi inaczej. 

Kontakt  
i wsparcie 

Jeśli skontaktujesz się z nami w celu uzyskania pomocy lub zgłoszenia problemu lub wątpliwości (niezależnie od tego, czy utworzyłeś Konto), zbieramy i przechowujemy Twoje dane kontaktowe, wiadomości i inne dane związane z taką komunikacją. 

 
Zbieramy również pewne informacje w sposób automatyczny, takie jak dane dotyczące Twojego urządzenia oraz dane dotyczące charakterystyki Twojej przeglądarki. 

 
 

Dane systemowe 

Dane techniczne dotyczące komputera lub urządzenia, takie jak adres IP, typ urządzenia, unikalne identyfikatory urządzenia, przeglądarka, domena i inne dane systemowe oraz typy platform („Dane systemowe”). 

Dane sposobu użytkowania 

Dane użytkowania dotyczące Twoich interakcji ze Stroną, w tym dostępnych kursów, czasu spędzonego na Stronie, odwiedzanych stron, używanych funkcji, wprowadzonych zapytań, danych dotyczących kliknięć, daty i godziny oraz innych danych dotyczących korzystania ze Strony i Usług („Dane sposobu użytkowania"). 

Dane dotyczące lokalizacji 

Przybliżone dane geolokalizacyjne (takie jak kraj) na podstawie Twojego adresu IP. 

 
 

 

JAK ZBIERAMY DANE OSOBOWE 

 

Możemy pozyskiwać Twoje Dane Osobowe: 
– gdy przekazujesz je nam bezpośrednio za pośrednictwem interakcji online i offline, takich jak przesyłanie na Stronie lub wysyłanie do nas wiadomości e-mail; 

– automatycznie, gdy odwiedzasz Stronę lub korzystasz z naszych Usług (na przykład z plików cookie, jak opisano poniżej); 

– od naszych oddziałów i partnerów. 

 
Jeśli przesyłasz nam jakiekolwiek Dane Osobowe dotyczące innych osób, oświadczasz, że masz do tego uprawnienia i zezwalasz nam na wykorzystanie tych informacji zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. 

 
 
PLIKI COOKIE I INNE PODOBNE TECHNOLOGIE 
 

Niniejsza Strona może wykorzystywać pliki cookie, piksele śledzące i inne technologie (zwane łącznie „Cookies”) w celu zapewnienia użytkownikom wydajnego korzystania ze Strony. Możemy również używać tych plików cookie, aby lepiej zrozumieć, dostosować i poprawić komfort korzystania z naszej Strony i Usług. Plik cookie to mały plik danych, który jest umieszczany na Twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym przez Twoją przeglądarkę internetową, który przechowuje informacje o odwiedzinach na stronie, rozpoznaje Ciebie i Twoje preferencje za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą Stronę oraz zapewnia funkcjonalność strony i umożliwia nam dostarczanie usługi, o które proszą nasi klienci. 

 

Na naszej Stronie używamy następujących konkretnych plików cookie: 

 

Google Analytics 

MyFonts 

Login-Cookies 

Screen options cookies 
 
 
 

Niezbędne pliki cookie 
 

Te pliki cookie są niezbędne, aby umożliwić Ci poruszanie się po Stronie i korzystanie z jej funkcji. 

 
 

Funkcjonalne pliki cookie 

 

Te pliki cookie zapamiętują wybory dokonywane przez użytkownika, takie jak kraj, z którego odwiedzasz naszą Stronę, język i parametry wyszukiwania. Dane te mogą być następnie wykorzystane do zapewnienia Ci obsługi bardziej odpowiadającej Twoim wyborom, tak by Twoje kolejne wizyty były jeszcze bardziej dostosowane do Twoich potrzeb i przyjemne. Informacje gromadzone przez te pliki cookie mogą być anonimowe lub pseudonimizowane i nie mogą śledzić Twojej aktywności przeglądania na innych stronach. 

 

Performance Cookies 
Te pliki cookie zbierają anonimowe lub pseudonimowe informacje o tym, jak ludzie korzystają z naszej Strony. 

 

Twoja przeglądarka internetowa może być ustawiona tak, aby umożliwić Ci kontrolowanie, czy akceptujesz pliki cookie, odrzucasz pliki cookie lub powiadamia Cię za każdym razem, gdy plik cookie jest do Ciebie wysyłany. Należy pamiętać, że jeśli Twoja przeglądarka jest ustawiona na odrzucanie plików cookie, Strona może nie rozpoznać Cię gdy ponownie otworzysz naszą witrynę, a niektóre funkcje Strony mogą zostać utracone. Sekcja Pomoc w Twojej przeglądarce może poinformować Cię, jak uniemożliwić przeglądarce akceptowanie plików cookie. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie i Twoich wyborach dotyczących gromadzenia i wykorzystywania takich danych, możesz odwiedzić www.allaboutcookies.org lub Digital Advertising Alliance (DAA) pod adresem http://www.aboutads.info/choic... lub National Advertising Initiative (NAI) pod adresem http://www.networkadvertising.org/choices/. 
 
OPCJA DO NOT TRACK 

Do Not Track („DNT”) to preferencja prywatności, którą użytkownicy mogą ustawić w swoich przeglądarkach internetowych. Gdy użytkownik włącza DNT, przeglądarka wysyła wiadomość do stron internetowych z żądaniem, aby nie śledziły użytkownika. Obecnie Wine Institute nie śledzi Danych Osobowych użytkownika ani żadnych innych użytkowników w czasie odwiedzania stron internetowych osób trzecich. Nie odpowiadamy na sygnały DNT przeglądarki. Więcej informacji na temat DNT można znaleźć na stronie www.allaboutdnt.org. 
 
 
W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY DANE OSOBOWE I PODSTAWY PRAWNE TAKIEGO WYKORZYSTANIA 

 

Możemy przetwarzać Dane Osobowe, które gromadzimy w celu realizacji naszych uzasadnionych interesów w zakresie świadczenia Usług, w celu wypełnienia warunków zawartej z nami umowy, za Twoją zgodą lub w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych. W niektórych przypadkach nie podanie takich Danych Osobowych będzie oznaczać w Twoim przypadku, że nie będziemy mogli świadczyć Usług. 
 

Przetwarzamy gromadzone przez nas Dane Osobowe w co najmniej jednym z następujących celów biznesowych i prawnych: 

– by prowadzić naszą działalność (w tym dostarczać, personalizować i ulepszać lub w inny sposób rozwijać Stronę oraz nasze produkty i usługi); 
świadczyć Usługi oraz nimi administrować, w tym w celu ułatwienia uczestnictwa w kursach i uzyskania certyfikatów; 

przetwarzać Twoje zapytania i zamówienia dotyczące kursów, produktów, określonych usług, informacji lub funkcji; 

– odpowiedzieć na zapytania i wszelkie powiązane działania, które mogą wynikać z Twojego zapytania; 

– oferować do sprzedaży i zarządzać ankietami, ofertami promocyjnymi i programami administrowanymi lub sponsorowanymi przez Wine Institute lub naszych partnerów; 

– zapewnić bezpieczeństwo i integralność Strony i jej zawartości; 

– zarządzać naszymi relacjami z dostawcami i partnerami; 

– egzekwować nasze Warunki świadczenia usług oraz inne warunki i zasady prawne; 

– chronić interesy, prawa i własność nasze i innych osób (np. chronić nasze materiały objęte prawami autorskimi); oraz 

– zapewnić zgodność z lokalnymi wymogami prawnymi i regulacyjnymi. 

 
JAK UDOSTĘPNIAMY DANE OSOBOWE 
Możemy udostępniać Twoje Dane Osobowe zgodnie z niniejszą Polityką prywatności lub za Twoją zgodą (w zakresie wymaganym przez prawo). 

 

Udostępniamy Dane Osobowe stronom trzecim w następujący sposób: 

 

– Instruktorom i innym użytkownikom Strony, w związku i w razie potrzeby ułatwienia kursów i innych świadczonych Usług. 

– Autoryzowanym zewnętrznym dostawcom usług lub innym osobom, które mogą świadczyć usługi w naszym imieniu, takie jak przetwarzanie płatności, analiza danych, usługi marketingowe i reklamowe oraz obsługa klienta i wsparcie. Usługodawcy ci mogą uzyskiwać dostęp do Twoich Danych Osobowych i wykorzystywać je w celu świadczenia żądanych przez nas usług. Zawarliśmy z tymi usługodawcami umowy dotyczące przetwarzania danych, o ile jest to wymagane przez obowiązujące prawo. 

– Jeśli uważamy, że ujawnienie danych jest właściwe, by zapobiec fizycznym, finansowym lub innym szkodom, obrażeniom lub stratom. 

– Organom prawnym, rządowym lub sądowym, jeśli uznamy to za stosowne, zgodnie z instrukcjami lub wymogami tych organów lub obowiązujących przepisów lub w związku z działalnością prawną, na przykład w odpowiedzi na wezwanie do sądu lub dochodzenie w sprawie podejrzenia nielegalnej działalności. 

– W razie potrzeby, aby administrować, reklamować lub sponsorować promocje i ankiety, w których zdecydujesz się wziąć udział, zgodnie z wymogami obowiązującego prawa lub zgodnie z zasadami promocji lub ankiety. 

– W zakresie, w jakim zdecydujemy się korzystać w przyszłości z modelu rozliczeniowego opartego na reklamach, możemy wykorzystywać i udostępniać określone Dane systemowe i Dane o użytkowaniu zewnętrznym reklamodawcom i sieciom, aby wyświetlać ogólne informacje demograficzne i informacje o preferencjach naszych użytkowników. 

– Możemy ujawniać lub wykorzystywać dane zagregowane lub pozbawione elementów umożliwiających identyfikację w dowolnym celu. 

– Za Twoją zgodą lub gdy mamy uzasadnioną biznesową lub prawną potrzebę udostępnienia Twoich informacji, możemy udostępniać dane stronom trzecim poza zakresem niniejszej Polityki prywatności. 

– Jeśli jest to konieczne do realizacji uzasadnionej biznesowej lub prawnej potrzeby udostępnienia Twoich danych, takiej jak wypełnienie naszych zobowiązań kontraktowych lub w ramach naszej relacji biznesowej (i zgodnie z obowiązującym prawem). 

 

Lista dostawców usług, którym udostępniamy Twoje Dane Osobowe, znajduje się poniżej. Lista ta może być aktualizowana w dowolnym momencie. Aby uzyskać najbardziej aktualne informacje, prosimy o zapoznanie się z niniejszą Polityką prywatności. 
 

Korzystamy z następujących usługodawców: 

>span class="EOP SCXW237448101 BCX4" data-ccp-props="{"201341983":0,"335559740":360}"> 

Mail Chimp 

Map Box 

Vimeo 

Google Analytics 

 

LINKI DO STRON INTERNETOWYCH OSÓB TRZECICH 
Strona może zawierać łącza do innych witryn internetowych. Nie mamy kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności lub praktyki takich witryn. Za każdym razem, gdy łączysz się z inną witryną, możesz zostać poproszony o podanie danych do rejestracji lub innych informacji. Należy pamiętać, że wszelkie informacje (w tym Dane Osobowe), które podajesz, trafiają do strony trzeciej, dlatego powinieneś zapoznać się z polityką prywatności tej strony. 

 
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 
 
Staramy się stosować rozsądne i odpowiednie środki fizyczne, techniczne i administracyjne w celu ochrony gromadzonych i przechowywanych przez nas Danych Osobowych. Niestety, żaden system transmisji lub przechowywania danych nie może zagwarantować 100% bezpieczeństwa; w związku z tym nie gwarantujemy, że Twoje Dane Osobowe będą zabezpieczone przed kradzieżą, utratą lub nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem, i nie składamy żadnych oświadczeń co do zasadności, skuteczności lub stosowności środków stosowanych przez nas w celu zabezpieczenia takich Danych Osobowych. Jeśli masz powody, by sądzić, że Twoja interakcja z nami nie jest już bezpieczna, natychmiast nas o tym powiadom. 

 
Bezpieczeństwo Twoich informacji zależy również od Ciebie. Twoje hasło jest ważną częścią naszego systemu bezpieczeństwa i Twoim obowiązkiem jest jego ochrona. Nie należy udostępniać swojego hasła żadnym stronom trzecim, a jeśli uważasz, że Twoje hasło lub Konto zostały naruszone, powinieneś je natychmiast zmienić. 
 
PRZECHOWYWANIE 
 

Z wyjątkiem zakresu zabronionego przez prawo i z zastrzeżeniem niniejszej Polityki prywatności, będziemy przechowywać i wykorzystywać Twoje Dane Osobowe tak długo, jak jest to konieczne do świadczenia jakichkolwiek Usług, komunikacji lub dostępu do tej Strony, w celu udokumentowania naszych relacji biznesowych z Tobą i w razie potrzeby, aby przestrzegać naszych zobowiązań prawnych, rozstrzygać spory i egzekwować nasze umowy. 

 
 

TWOJE PRAWA 

 

W zależności od jurysdykcji, możesz mieć pewne dodatkowe prawa dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania Twoich Danych Osobowych. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tych praw, skontaktuj się z nami pod adresem: legal@wineinstitute.org. Należy pamiętać, że możemy poprosić o dodatkowe informacje, aby odpowiedzieć lub spełnić wszelkie żądania dotyczące Twoich praw zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi lub wykonawczymi. 

W każdym momencie możesz zrezygnować z subskrypcji dotyczących e-maili, zawierających aktualizacje, informacje, wpisy i/lub wiadomości, klikając „Anuluj subskrypcję” na dole wiadomości e-mail. Nadal będziemy mogli wysyłać Ci pewne ważne e-maile, na przykład odpowiadać Ci pocztą elektroniczną, jeśli wyślesz nam zapytanie lub komentarz. 

 
Jeśli jesteś mieszkańcem Nevady, Kalifornii, Unii Europejskiej, Szwajcarii lub Wielkiej Brytanii, masz dodatkowe prawa. Zobacz odpowiednie sekcje „Twoje prawa” poniżej. 

 
PRYWATNOŚĆ DZIECI 
 

Strona nie jest przeznaczona dla dzieci, a nasze Usługi są przeznaczone wyłącznie dla osób dorosłych. Nikt poniżej 18 roku życia nie może udostępniać na Stronie żadnych Danych Osobowych, nie zamierzamy również zbierać Danych Osobowych od dzieci. Rodzice lub dorośli mogą korzystać z różnych łatwo dostępnych programów lub innych metod, aby uniemożliwić dzieciom lub nieletnim dostęp do Witryny. Jeśli uważasz, że możemy mieć jakiekolwiek informacje od lub o osobie, która jest poniżej limitu wiekowego lub jest nieuprawnionym użytkownikiem naszej Strony, takim jak dziecko, skontaktuj się z nami. 
 

Dążymy również do przestrzegania Ogólnego Rozporządzenia UE o Ochronie Danych 2016/679 (RODO). W związku z tym Strona i Usługi nie są przeznaczone dla dzieci i nie przetwarzamy świadomie Danych Osobowych dotyczących dzieci poniżej 16 roku życia w przypadkach, w których ma zastosowanie RODO. 

 
 

PRZEKAZYWANIE DANYCH 
 
Wine Institute ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej; prowadzimy działalność, reprezentujemy podmioty i usługodawców w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie. My i nasi usługodawcy możemy przekazywać Twoje Dane Osobowe lub uzyskiwać do nich dostęp w jurysdykcjach, które mogą nie zapewniać poziomów ochrony danych równoważnych z Twoją jurysdykcją krajową. Podejmiemy kroki, by Twoje Dane Osobowe były odpowiednio chronione w jurysdykcjach, w których je przetwarzamy. Jeśli znajdujesz się w Europejskim Obszarze Gospodarczym, Wielkiej Brytanii lub Szwajcarii, zapewniamy odpowiedni poziom ochrony przy przekazywaniu Twoich Danych Osobowych poza UE/EOG, zapewniając, tam gdzie jest to wymagane przez prawo, co najmniej jedno z poniższych zabezpieczeń: 

– Przekazywanie Danych Osobowych do krajów, które zostały uznane za zapewniające odpowiedni poziom ochrony Danych Osobowych przez Komisję Europejską lub 

– Korzystanie z określonych umów zatwierdzonych przez Komisję Europejską, które zapewniają Danym Osobowym taką samą ochronę, jaką mają w Europie. 

 
Możesz być uprawniony, zgodnie z obowiązującym prawem, do zażądania kopii konkretnego zabezpieczenia, kontaktując się z nami w sposób opisany poniżej. 

 
 
PODMIOTY DANYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ (UE) – PODSTAWA PRAWNA I TWOJE PRAWA  
 
Jeśli znajdujesz się w Unii Europejskiej (UE) lub Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), dodatkowo obowiązują następujące zasady: 

 

PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA 
Przetwarzanie wyżej wymienionych Danych Osobowych opiera się na następujących podstawach prawnych: 

Dane kontaktowe / Dane konta / Dane dotyczące płatności / Komunikacja i wsparcie / Treści udostępnione / Dane dotyczące aktywności: Przetwarzamy te dane, art. 6 ust. 1 (b) RODO w celu: 

– świadczenia i administrowania naszymi Usługami; 

– przetwarzania Twoich zapytań i zamówień dotyczących kursów, produktów, określonych usług, informacji lub funkcji; 

– odpowiedzi na zapytanie i wszelkie powiązane działania, które mogą wynikać z Twojego zapytania; oraz 

– publikowania recenzji, komentarzy, opinii i/lub pytań na Stronie. 

Dane systemowe / Dane użytkowe: Mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu tych danych, art. 6 ust. 1 (f) RODO. Działamy w zakresie: 

– zapewnienia bezpieczeństwa i integralności Strony i jej zawartości; oraz 

– ulepszania lub rozwijania w inny sposób Strony oraz naszych produktów i usług. 

Ankiety / Oferty: Mamy prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu Danych Osobowych przekazanych przez dobrowolny udział w ankiecie lub ofercie promocyjnej, art. 6 ust. 1 (f) RODO. Działamy w zakresie: 

– ulepszania naszej Strony i produktów; oraz 

– promowania naszych Usług. 

Dane profilowe / Dane lokalizacyjne: Zbieramy i przetwarzamy te dane wyłącznie za Twoją zgodą, art. 6 ust. 1 (a) RODO. 

Udostępnianie Danych Osobowych opiera się na następujących podstawach prawnych: 

 

>span class="EOP SCXW237448101 BCX4" data-ccp-props="{"201341983":0,"335559740":360}"> 

Jeśli jest to konieczne do administrowania, marketingu lub sponsorowania promocji i ankiet: Udostępniamy Twoje dane w celu świadczenia naszych usług zgodnie z ankietą lub promocją, art. 6 ust. 1 (b) RODO. 

Organom prawnym, rządowym lub sądowym: udostępniamy Twoje dane w celu obrony praw, art. 6 ust. 1 (c) RODO. 

Jeśli jest to konieczne do realizacji uzasadnionej potrzeby biznesowej lub prawnej / aby zapobiec fizycznym, finansowym lub innym szkodom, obrażeniom lub stratom: Mamy uzasadniony interes w udostępnianiu Twoich danych, art. 6 ust.