PRIVACYREGLEMENT WINE INSTITUTE 

 Voor het laatst herzien op: 17 maart 2021 

 Wij respecteren uw privacy 

Dit privacyreglement is van toepassing op deze website met de domeinnaam www.capstonecalifornia.com (hierna: de “website”). Deze website geeft toegang tot een onlinecursus- en certificeringsprogramma met betrekking tot Californische wijnen en gerelateerd(e) studiemateriaal, content, resources en diensten, en biedt zowel online als offline mogelijkheid tot interactie met het Wine >span class="NormalTextRun SCXW74101794 BCX4">, inclusief elektronische communicatie tussen u en het Wine >span class="NormalTextRun SCXW74101794 BCX4"> (hierna tezamen: de “diensten”). Deze website is eigendom van en wordt beheerd door het Wine >span class="NormalTextRun SCXW74101794 BCX4">, een public policy organization, gevestigd te 425 Market Street, Suite 1000, San Francisco, CA 94105, Verenigde Staten van Amerika (hierna: “Wine >span class="NormalTextRun SCXW74101794 BCX4">”, “wij”, “ons” of “onze”), in samenwerking met onze leveranciers en verkopers, met inbegrip van doch niet beperkt tot >span class="NormalTextRun SCXW74101794 BCX4">, Inc. In dit privacyreglement is omschreven op welke wijze wij uw persoonsgegevens (zoals hierna gedefinieerd) verzamelen, gebruiken en delen in het kader van uw online- en offline-interacties met ons in verband met de diensten. 

 

Wij begrijpen dat uw privacy belangrijk voor u is. Wij streven ernaar persoonsgegevens te beschermen overeenkomstig de geldende privacywetgeving. Onder de term “persoonsgegevens” wordt in dit privacyreglement verstaan: alle gegevens waarmee (de identiteit van) een specifiek(e) persoon of huishouden aangeduid of omschreven wordt en alle gegevens die betrekking hebben op, redelijkerwijs in verband kunnen worden gebracht met of redelijkerwijs direct of indirect kunnen worden gekoppeld aan een specifiek(e) persoon of huishouden, met inbegrip van alle gegevens waarop de geldende privacywetgeving van toepassing is. Dit privacyreglement is uitsluitend van toepassing op persoonsgegevens die op deze website of anderszins in verband met de diensten worden verzameld. 

 

Wij adviseren u dit privacyreglement te lezen in combinatie met onze algemene voorwaarden. Door gebruik te maken van de diensten verklaart u dat u kennis hebt genomen van dit privacyreglement. Indien u niet instemt met dit privacyreglement, verzoeken wij u geen gebruik te maken van de diensten en ons geen persoonsgegevens te verstrekken. Het is belangrijk dat u dit privacyreglement leest in samenhang met eventuele andere privacyverklaringen die wij in bepaalde gevallen verstrekken bij het verzamelen of verwerken van uw persoonsgegevens. 

In geval van strijdigheid of onverenigbaarheid tussen de bepalingen van dit privacyreglement en de bepalingen van enig ander reglement dat tussen u en een derde van kracht is in verband met of ten aanzien van de diensten, gelden de bepalingen van dit privacyreglement. 

 

Persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken 

Wij verzamelen en verwerken bepaalde direct van u afkomstige gegevens, zoals gegevens die u zelf invoert en informatie over uw deelname aan cursussen.  

Contactgegevens 

Wanneer u gebruik maakt van onze diensten kunt u contactgegevens verstrekken, zoals uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum. 

Accountgegevens 

Voor het gebruik van bepaalde functies op de website (bijv. inschrijven op een cursus) moet u een gebruikersaccount (hierna: “account”) aanmaken. Wanneer u uw account aanmaakt of wijzigt, worden de gegevens die u verstrekt, zoals uw e-mailadres, wachtwoord en geboortedatum, en de instellingen van uw account door ons verzameld en opgeslagen en krijgt u van ons een uniek accountnummer (hierna: “accountgegevens”). 

Profielgegevens 

U hebt de keuze om ook profielinformatie te verstrekken, zoals een foto, biografie, taal, land of andere gegevens (hierna: “profielgegevens”). Uw profielgegevens zijn zichtbaar voor derden. 

Gedeelde content 

Bij bepaalde onderdelen van de diensten kunt u reageren op andere gebruikers of content openbaar delen, bijvoorbeeld door reviews op een cursuspagina te plaatsen of door op de website of elders in verband met de diensten opmerkingen of feedback achter te laten of vragen te stellen. Gedeelde content kan zichtbaar zijn voor derden, afhankelijk van waar op de website die content is geplaatst. 

Gegevens over cursusactiviteiten 

Wij verzamelen bepaalde gegevens wanneer u zich inschrijft voor een cursus en tijdens de periode dat u een cursus volgt, zoals gegevens over de cursussen die u bent begonnen en hebt afgerond, cursusaankopen, cursuscertificaten, uw interactie met docenten en/of andere cursisten, en informatie die u hebt verstrekt om aan de cursusvoorwaarden te voldoen. 

Betaalgegevens 

Wij verzamelen bepaalde gegevens wanneer u aankopen doet, zoals uw naam en postcode, om uw bestelling te kunnen verwerken. Alle betaal- en factureringsgegevens, zoals uw naam, creditcardinformatie, factuuradres en postcode, worden direct verstrekt aan onze partners die de betaling verwerken. Om veiligheidsredenen worden deze betaalgegevens niet door ons verzameld of opgeslagen. 

Enquêtes en acties 

U kunt van ons een uitnodiging krijgen voor een enquête of een promotieactie, via de diensten of via platforms van derden. Wanneer u hieraan meedoet, worden de gegevens die u in het kader van uw deelname verstrekt, zoals uw naam, e-mailadres, postadres, geboortedatum of telefoonnummer, door ons verzameld en opgeslagen. Dit privacyreglement is op die gegevens van toepassing, tenzij in de actievoorwaarden of in een ander privacydocument anders is bepaald.  

Communicatie en support 

Wanneer u contact met ons opneemt voor support of om een probleem of kwestie te melden (ongeacht of u een account hebt aangemaakt), worden uw contactgegevens, berichten en andere gegevens in verband met dat contact door ons verzameld en opgeslagen.  

 

Ook wordt bepaalde informatie, zoals gegevens over uw device en browser, langs automatische weg door ons verzameld. 

Systeemgegevens 

Technische gegevens over uw computer of device, zoals uw IP-adres, type device, unieke apparaat-ID’s, browser, domein- en andere systeemgegevens, en type platform (hierna: systeemgegevens). 

Gebruiksgegevens 

Gebruiksgegevens in verband met uw bezoek aan de website, zoals de cursussen die u hebt bekeken, hoelang u op de website bent geweest, de pagina’s die u hebt bezocht, de functies die u hebt gebruikt, uw zoekopdrachten, klikgegevens, datum en tijd en andere gegevens over uw gebruik van de website en de diensten (hierna: “gebruiksgegevens”). 

Locatiegegevens 

Locatiegegevens bij benadering (zoals uw land) op basis van uw IP-adres.  

 

Hoe verzamelen wij persoonsgegevens? 

Wij kunnen persoonsgegevens verkrijgen: 

 • wanneer u deze direct aan ons verstrekt, zowel online als offline, bijvoorbeeld wanneer u via de website communiceert of ons een e-mail stuurt; 
 • automatisch, wanneer u deze website bezoekt of de diensten gebruikt (bijv. door middel van cookies zoals hierna omschreven); 
 • via gelieerde ondernemingen en onze partners.  

Wanneer u persoonsgegevens over anderen aan ons verstrekt, verklaart u dat u daartoe gerechtigd bent en dat u ons toestemming geeft om de gegevens in overeenstemming met dit privacyreglement te gebruiken. 

 

Cookies en vergelijkbare technologieën 

Deze website kan gebruikmaken van cookies, trackingpixels en andere technologieën (hierna tezamen: “cookies”) zodat gebruikers de website efficiënt kunnen gebruiken. Wij kunnen deze cookies ook gebruiken om een beter inzicht te verkrijgen in de gebruikerservaring met onze website en diensten, en om die ervaring te personaliseren en optimaliseren. Een cookie is een klein gegevensbestand dat door uw webbrowser op uw computer of mobiele device wordt gezet, waarin informatie wordt opgeslagen over uw websitebezoek, dat u en uw voorkeuren herkent telkens wanneer u onze website bezoekt, dat ervoor zorgt dat de website goed functioneert en dat ons in staat stelt de dienst te verlenen waar onze klanten om vragen. 

Op onze website gebruiken wij de volgende specifieke cookies: 

 • Google Analytics 
 • MyFonts 
 • Login-cookies 
 • Cookies voor schermopties 

 

Strikt noodzakelijke cookies 

Deze cookies zijn noodzakelijk om op deze website te surfen en om de functies van deze website te gebruiken. 

Functionele cookies 

Met deze cookies wordt onthouden welke keuzes u maakt, zoals het land van waaruit u onze website bezoekt en uw taal- en zoekinstellingen. Deze gegevens kunnen vervolgens worden gebruikt om uw ervaring beter af te stemmen op uw selecties en om uw bezoek aan onze website gebruikersvriendelijker en soepeler te laten verlopen. De informatie die met deze cookies wordt verzameld, kan worden geanonimiseerd of gepseudonimiseerd. Uw browse-activiteiten op andere sites worden met deze cookies niet gevolgd. 

Prestatiecookies 

Met deze cookies verzamelen wij anonieme of pseudonieme informatie over de manier waarop mensen onze website gebruiken.  

 

U kunt uw webbrowser zo instellen dat u zelf bepaalt of u cookies accepteert of weigert of dat u een melding krijgt telkens wanneer een cookie wordt verzonden. Indien uw browser zo is ingesteld dat cookies worden geweigerd, is het mogelijk dat de website u niet herkent wanneer u de website later nogmaals bezoekt en dat sommige functies niet werken. In de helpinformatie van uw browser kunt u lezen hoe u uw browser zo instelt dat cookies worden geweigerd. Voor meer informatie over cookies en uw keuzes ten aanzien van het verzamelen en gebruiken van die gegevens kunt u terecht op www.allaboutcookies.org, of op de opt-outpagina van de Digital Advertising Alliance (DAA) op http://www.aboutads.info/choices, of op de opt-outpagina van het National Advertising Initiative (NAI) op http://www.networkadvertising.org/choices/.  

 

Niet volgen 

Niet volgen (Do Not Track, hierna: “DNT”) is een privacy-instelling in webbrowsers. Wanneer een gebruiker DNT inschakelt, stuurt de browser een melding naar websites met het verzoek de gebruiker niet te volgen. Op dit moment worden uw persoonsgegevens of die van andere gebruikers door het Wine >span class="NormalTextRun SCXW74101794 BCX4"> niet gevolgd in de tijd en op websites van derden. Om die reden reageren wij niet op DNT-signalen van browsers. Meer informatie over DNT vindt u op www.allaboutdnt.org. 

 

Hoe wij persoonsgegevens gebruiken en de rechtsgrondslag voor dat gebruik 

De persoonsgegevens die wij verzamelen in het kader van onze gerechtvaardigde belangen bij onze dienstverlening aan u, kunnen wij verwerken om een overeenkomst tussen u en ons uit te voeren, met uw toestemming, of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Wanneer u die persoonsgegevens niet verstrekt, kan dit in sommige gevallen betekenen dat wij onze diensten niet aan u kunnen verlenen.  

De persoonsgegevens die wij verzamelen worden in het bijzonder door ons verwerkt voor een of meer van de volgende zakelijke en juridische doeleinden: 

 • het uitoefenen van ons bedrijf (en het aanbieden, leveren, verlenen, personaliseren en verbeteren of anderszins ontwikkelen van onze producten, diensten en deze website); 
 • het verlenen en beheren van de diensten, waaronder het mogelijk maken van deelname aan cursussen en cursuscertificaten; 
 • het afhandelen van uw verzoeken en bestellingen in verband met cursussen, producten, specifieke diensten, informatie of functies; 
 • het reageren op een verzoek om informatie en het uitvoeren van eventueel uit uw verzoek voortvloeiende werkzaamheden; 
 • het in de markt zetten en uitvoeren van enquêtes, promotieacties en programma’s die door het Wine >span class="NormalTextRun SCXW74101794 BCX4"> of onze partners worden georganiseerd, ontwikkeld of gesponsord; 
 • het bewaken van de veiligheid en integriteit van deze website en de inhoud van deze website; 
 • het beheren van onze relaties met verkopers en partners; 
 • het toezien op de naleving van onze algemene voorwaarden en andere juridische voorwaarden en reglementen; 
 • het beschermen van de belangen, rechten en goederen van onszelf en van anderen (zoals het beschermen van onze auteursrechtelijk beschermde werken), en 
 • het toezien op de naleving van wet- en regelgeving op lokaal niveau. 

Hoe delen wij persoonsgegevens?  

Wij kunnen uw persoonsgegeven delen op de wijze als in dit privacyreglement omschreven of wanneer u daarvoor anderszins toestemming geeft (voor zover wettelijk vereist).  

Persoonsgegevens delen wij als volgt met derden: 

 • met docenten en andere gebruikers van de website, in verband met en voor zover noodzakelijk ten behoeve van cursussen en andere diensten die aan u worden verleend; 
 • met daartoe bevoegde externe dienstverleners of anderen die namens ons diensten verlenen, zoals de verwerking van betalingen, het analyseren van gegevens, het verlenen van marketing- en reclamediensten en het bieden van klantenservice en support. Deze dienstverleners hebben toegang tot uw persoonsgegevens en kunnen deze gebruiken om onze diensten te verlenen. Bovendien hebben wij met deze dienstverleners verwerkersovereenkomsten gesloten, voor zover dit op grond van toepasselijke wetgeving is vereist;  
 • indien wij van mening zijn dat openbaarmaking van die gegevens wenselijk is teneinde materiële, financiële of andere schade, letsel of verlies te voorkomen; 
 • met juridische instanties, overheidsinstanties of rechterlijke instanties, indien wij van mening zijn dat dit wenselijk is, indien dit door die instanties of op grond van toepasselijke wetgeving voorgeschreven is of verplicht is gesteld, of in verband met een juridische handeling, bijvoorbeeld naar aanleiding van een dagvaarding of een onderzoek naar aanleiding van een vermoeden van illegale activiteiten; 
 • indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren, in de markt zetten of sponsoren van acties en enquêtes waaraan u wilt meedoen, op grond van toepasselijke wetgeving of in overeenstemming met het voor de actie of de enquête geldende reglement; 
 • voor zover wij in de toekomst voor een verdienmodel op basis van advertenties kiezen, kunnen wij bepaalde systeemgegevens en gebruiksgegevens gebruiken en delen met externe adverteerders en netwerken voor het tonen van algemene demografische informatie en de voorkeuren van onze gebruikers; 
 • geaggregeerde of geanonimiseerde gegevens kunnen wij voor elk willekeurig doel openbaar maken of gebruiken; 
 • met uw toestemming of wanneer wij daarbij een gerechtvaardigd zakelijk of juridisch belang hebben, kunnen wij uw gegevens delen met derden buiten het kader van dit privacyreglement; 
 • indien wij op grond van een gerechtvaardigd zakelijk of juridisch belang uw gegevens moeten delen, bijvoorbeeld ter nakoming van onze contractuele verplichtingen of in het kader van onze zakelijke relatie (en in overeenstemming met toepasselijke wetgeving). 

Hieronder vindt u een overzicht van de dienstverleners met wie wij uw persoonsgegevens delen. Dit overzicht kan te allen tijde worden aangepast. In dit privacyreglement is de meest recente informatie te vinden. 

Wij gebruiken de volgende dienstverleners: 

 • >span class="EOP SCXW74101794 BCX4" data-ccp-props="{"201341983":0,"335559739":0,"335559740":240,"469777462":[720],"469777927":[0],"469777928":[8]}"> 
 • Mail Chimp 
 • Map Box 
 • Vimeo 
 • Google Analytics 

 

Links naar websites van derden 

Op deze website kunnen links naar andere websites staan. Wij hebben geen zeggenschap over en zijn niet verantwoordelijk voor de privacyreglementen of het privacybeleid op andere sites. Wanneer u klikt op een link naar een andere website, kan het zijn dat u verzocht wordt registratiegegevens of andere informatie te verstrekken. Wij wijzen u erop dat alle informatie (ook persoonsgegevens) die u verstrekt naar een derde gaat en dat u derhalve zelf kennis moet nemen van het privacyreglement van de betreffende derde. 

 

Beveiliging van informatie 

Wij streven ernaar fysieke, technische en administratieve maatregelen te nemen die redelijk en passend zijn ter bescherming van de persoonsgegevens die wij verzamelen en opslaan. Helaas is geen enkel systeem voor datatransmissie of -opslag 100% veilig. Derhalve kunnen wij niet garanderen dat uw persoonsgegevens beveiligd zijn tegen diefstal, verlies of toegang of gebruik door onbevoegden en geven wij geen garanties ten aanzien van de redelijkheid, doelmatigheid of passendheid van de maatregelen die wij hanteren ter bescherming van uw persoonsgegevens. Indien u reden hebt om aan te nemen dat uw communicatie met ons niet langer veilig is, dan verzoeken wij u ons dat onmiddellijk te melden. 

De veiligheid van uw gegevens is ook afhankelijk van eigen handelen. Uw wachtwoord vormt een belangrijk element van ons beveiligingssysteem en u bent er zelf verantwoordelijk voor om het te beschermen. U moet uw wachtwoord niet delen met derden en als u denkt dat uw wachtwoord of uw account in gevaar is, moet u uw wachtwoord onmiddellijk wijzigen.  

 

Bewaren van gegevens 

Voor zover toegestaan op grond van de wet en met inachtneming van dit privacyreglement bewaren en gebruiken wij uw persoonsgegevens zolang dit nodig is voor het verlenen van diensten aan u, communicatie met u, uw toegang tot deze website, het vastleggen van onze zakelijke relatie met u en indien dit nodig is voor de voldoening aan onze wettelijke verplichtingen, de beslechting van geschillen en de tenuitvoerlegging van onze overeenkomsten. 

 

Uw rechten 

Al naargelang het land waar u woont, is het mogelijk dat u bepaalde rechten hebt ten aanzien van het door ons verzamelen, gebruiken of delen van uw persoonsgegevens. Als u vragen hebt over deze rechten kunt u contact met ons opnemen via het e-mailadres legal@wineinstitute.org. Wij wijzen u erop dat wij om aanvullende informatie kunnen vragen om te reageren op of te voldoen aan verzoeken betreffende uw rechten op grond van toepasselijke wet- en regelgeving.  

U kunt zich altijd uitschrijven voor e-mails betreffende updates, informatie, berichten en/of nieuws door onderaan de e-mail te klikken op “unsubscribe” of “uitschrijven”. Wij kunnen u dan alsnog bepaalde belangrijke e-mails sturen, bijvoorbeeld wanneer wij via e-mail reageren op een verzoek of opmerking van u. 

Woont u in Nevada, Californië, de Europese Unie, Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk, dan hebt u extra rechten. Zie het relevante onderdeel “Uw rechten” hieronder. 

 

Privacy van kinderen 

De website is niet bestemd voor kinderen en onze diensten zijn uitsluitend bestemd voor volwassenen. Personen jonger dan 18 jaar mogen geen persoonsgegevens op de website verstrekken en wij hebben niet de intentie om persoonsgegevens van kinderen te verzamelen. Ouders en volwassenen kunnen er met behulp van algemeen beschikbare softwareprogramma’s of met andere middelen voor zorgen dat kinderen of minderjarigen geen toegang tot de website hebben. Indien u vermoedt dat wij beschikken over informatie van of over een minderjarige of voor iemand die onbedoeld op onze website is aangemeld, zoals een kind, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen. 

Wij stellen ook alles in het werk om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679) (hierna: “AVG”). Als zodanig zijn de website en de diensten niet bestemd voor kinderen en verwerken wij niet bewust persoonsgegevens betreffende kinderen jonger dan 16 jaar in gevallen waarin de AVG van toepassing is. 

 

Doorgifte van gegevens 

Het Wine >span class="NormalTextRun SCXW74101794 BCX4"> is gevestigd in de Verenigde Staten; wij en onze organisaties en dienstverleners zijn in de Verenigde Staten en wereldwijd actief. Het is mogelijk dat wij en onze dienstverleners toegang hebben tot uw persoonsgegevens in, en uw persoonsgegevens overdragen naar, rechtsgebieden waar een ander niveau van gegevensbescherming geldt dan in uw eigen rechtsgebied. Wij zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens in de rechtsgebieden waar wij die gegevens verwerken op passende wijze worden beschermd. Indien u zich bevindt in de Europese Economische Ruimte, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland, waarborgen wij een passend beschermingsniveau voor de doorgifte van uw persoonsgegevens buiten de EU/EER door, voor zover wettelijk vereist, ten minste een van de volgende waarborgen te bieden:  

 • doorgifte van persoonsgegevens naar landen die volgens de Europese Commissie een passend beschermingsniveau voor persoonsgegevens waarborgen, of 
 • gebruik van specifieke contracten die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd en die persoonsgegevens hetzelfde niveau van bescherming bieden als in Europa. 

Op grond van toepasselijke wetgeving hebt u het recht een kopie van de waarborg in kwestie op te vragen door contact met ons op te nemen zoals hierna vermeld. 

 

Europese Unie (EU): betrokkenen, rechtsgronden en uw rechten 

Indien u zich bevindt in de Europese Unie (EU) of in de Europese Economische Ruimte (EER), dan gelden de volgende aanvullende bepalingen:  

 

Rechtsgronden voor verwerking 

De bovengenoemde persoonsgegevens worden verwerkt op basis van de volgende rechtsgronden: 

 • Contactgegevens / accountgegevens / betaalgegevens / communicatie en support / gedeelde content / gegevens over cursusactiviteiten: Op grond van artikel 6, lid 1, punt b) AVG verwerken wij deze gegevens om: 
 • onze diensten te verlenen en te beheren;  
 • uw verzoeken en bestellingen in verband met cursussen, producten, specifieke diensten, informatie of functies af te handelen; 
 • te reageren op een verzoek om informatie en werkzaamheden uit te voeren die eventueel uit uw verzoek voortvloeien; en
  Wine Institute Logo
  California Wine Institute 425 Market Street, Suite 1000, San Francisco, CA 94105
  wineinstitute.org